QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

Overview

NEWTAB digital triển khai dịch vụ quảng cáo Facebook Call to actions nhằm quảng bá website với mẫu quảng cáo có thể hiển thị trên bảng tin của cả PC laptop lẫn Mobile, và tại các vị trí truyền thống bên phải được tài trợ.

Project Details
Share

No Comments

Comments are closed.

Related Portfolio

Đánh giá Dịch vụ 9/10 dựa trên 3251 đánh giá.